Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Het inrichtingsplan wordt momenteel uitgerwerkt. in het najaar van 2013 zullen de benodigde procedures gaan lopen. Bij de start van de ter inzage legging van het ontwerp inrichtingsplan wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle geïnteresseerden. Over de precieze data wordt u op een later tijdstip geïnformeerd. Afhankelijk van eventuele bezwaren en procedures gaat na de zomer van 2014 de schop in de grond.