Planning en fasering

Gepubliceerd op 28 maart 2017

De rechtbank heeft de ingestelde beroepen ongegrond verklaard. De aanbestedingsprocedure wordt voorbereid. Volgens planning start Waterschap Rijn en IJssel start in de zomer van 2017 met de uitvoering van de maatregelen om de verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard (bij De Steeg / Ellecom) tegen te gaan. De werkzaamheden duren waarschijnlijk tot oktober 2017.