Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De bronbossen in Havikerwaard kampen met verdroging. De drie belangrijkste oorzaken hiervan zijn uitbreiding van het areaal bos op de Veluwe (vanaf 1900), wining van grondwater tbv de drinkwatervoorziening (vanaf de jaren vijftig) en verdieping van de watergangen t.b.v. de landbouwproductie (vanaf jaren 70). De verdroging leidt tot ernstige schade aan de natuur. Vanuit de Provincie Gelderland is een hoge prioriteit toegekend aan natuurherstel in dit gebied.

De Havikerwaard is een uiterwaard van de IJssel, ter hoogte van Ellecom en De Steeg met een oppervlakte van 1.465 hectare. Het gebied watert via de Hanksluis af op de IJssel. Van oudsher treden in de Havikerwaard hoge (grond-)waterstanden op. Dit is een gevolg van langdurige hoge waterstanden op de IJssel en een overvloedige neerslag. In deze perioden is er sprake van landbouwschade bij enkele bedrijven in dit gebied.