Start werkzaamheden

Gepubliceerd op 7 juli 2016

De aannemer start in de week van 22 augustus 2016 (week 34) met het inrichten van de Wehmebeek ter hoogte van ‘Den Harden’ in Winterswijk. Daarmee wordt het laatste deel van het plan uit 2008 voor de herinrichting van de Wehmerbeek voor het plangebied Eelink nu gerealiseerd.

De Wehmerbeek wordt over een traject van ongeveer 300 meter natuurlijker ingericht. Dat wil zeggen dat de oevers natuurlijker worden en de beek krijgt een meander (kronkel). De vaste drempel bij de Bataafseweg wordt vervangen door een natuurlijk cascade die passeerbaar is voor vissen.

Langs de beek wordt ruimte gecreëerd om water tijdelijk te parkeren in perioden met veel regen. Met dergelijke retentiegebieden beperken we wateroverlast verder stroomafwaarts richting Winterswijk. Ook komt er langs de beek een nieuw onderhoudspad. De beek behoudt zijn open karakter.

De aannemer zal beginnen met het kappen van enkele bomen. Hierover zijn afspraken gemaakt met omwonenden. De werkzaamheden zijn volgens planning aan het einde van 2016 afgerond.


IMG_2784