Partners

Gepubliceerd op 7 juli 2016

Voor de Wehmerbeek in Winterswijk is in nauwe samenwerking met gemeente, provincie en waterschap een visie opgesteld. Het traject van de Wehmerbeek in het plangebied Eelink in Winterswijk is enige jaren terug, op basis van deze gezamenlijke visie, heringericht tot een natuurlijke beek met retentie, als onderdeel van een EVZ.