Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat we evenveel energie duurzaam willen opwekken, als dat we verbruiken. Om dat te behalen, zet het waterschap in op de juiste mix van duurzame energievormen, zoals biogas, waterkracht, zonne-energie en windenergie.

Voor windenergie zijn de mogelijkheden geïnventariseerd van vier potentiële locaties op of om onze waterzuiveringen: Duiven, Etten/De Pol, Olburgen en Zutphen. De locaties Zutphen en Duiven worden inmiddels verder uitgewerkt. Voor de locaties Etten/De Pol en Olburgen wordt samen met omwonenden onderzocht of, in plaats van windenergie, ook andere vormen van duurzame energieopwekking mogelijk zijn.

Windenergie omgeving verkleind

Update 2 mei 2018

In Zutphen werken wij nauw samen met IJsselwind, een bundeling van vier energie coöperaties die in Zutphen twee windmolens wil realiseren. Op dit moment voeren we diverse milieuonderzoeken uit op het gebied van geluid, slagschaduw, zicht, landschap, natuur, veiligheid, etcetera.

In Duiven wordt op dit moment een second opinion uitgevoerd naar de effecten van een windmolen op de verspreiding van rookgassen van de naastgelegen AVR. Die onderzoeken zijn vóór de zomer afgerond. In het najaar leveren wij het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente aan. We verwachten dat de gemeenteraad eind 2018 over het bestemmingsplan gaat beslissen. Zodra de raad daarmee instemt dan kunnen de molens, afhankelijk of er nog procedures gevoerd worden, in 2021 draaien.

De gemeente Duiven voert op dit moment een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor meer wind- en zonne-energie op het industrieterrein InnoFase. Voor het waterschap is dit onderzoek aanleiding om ook te verkennen of wij meer wind- en zonne-energie op InnoFase kunnen opwekken

Zutphen

Zutphen vanaf N348 Zutphen - Bosch en Van Rijn

Het terrein bij de rioolwaterzuivering in Zutphen lijkt geschikt voor één windmolen. Lees hieronder meer over de locatie Zutphen.

Duiven

Duiven vanaf A12 Duiven - Bosch en Van Rijn

Het terrein van de rioolwaterzuivering Nieuwgraaf/InnoFase in Duiven lijkt geschikt voor maximaal 2 windmolens.

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over een van de potentiele locaties?  Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl, 0314-369574.