Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat we evenveel energie duurzaam willen opwekken, als dat we verbruiken. Om dat te behalen, zet het waterschap in op de juiste mix van duurzame energievormen, zoals biogas, waterkracht, zonne-energie en windenergie.

Voor windenergie zijn de mogelijkheden geïnventariseerd van vier potentiële locaties op of om onze waterzuiveringen: Duiven, Etten/De Pol, Olburgen en Zutphen. De locaties Zutphen en Duiven worden inmiddels verder uitgewerkt. Voor de locaties Etten/De Pol en Olburgen wordt samen met omwonenden onderzocht of, in plaats van windenergie, ook andere vormen van duurzame energieopwekking mogelijk zijn.

Windenergie omgeving verkleind

Ontwerpbestemmingsplan Zutphen ter inzage

Zutphen

In Zutphen werken wij nauw samen met IJsselwind, een bundeling van vier energie coöperaties die in Zutphen twee windmolens wil realiseren. De diverse milieuonderzoeken op het gebied van geluid, slagschaduw, zicht, landschap, natuur, veiligheid, etcetera zijn uitgevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 2 mei 2019 ter inzage. Bekijk het nieuwsbericht.

Duiven

Sinds de eerste verkennende studie onderhoudt het waterschap intensief contact met de werkgroep Lathum en dorpsraad Lathum. Met hen worden onder andere de plannen, de wijze van participatie en de zorgen/behoeftes vanuit de omgeving besproken.

De second opinion naar de eventuele effecten van een windmolen op de verspreiding van de rookpluim van de naastgelegen AVR is afgerond. Het onderzoek kunt u in het onderstaande kader downloaden.

Zutphen

Zutphen vanaf N348 Zutphen - Bosch en Van Rijn

Het terrein bij de rioolwaterzuivering in Zutphen is geschikt voor één windmolen. Lees hieronder meer over de locatie Zutphen.

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties?  Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl, 0314-369574.