Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat we evenveel energie duurzaam willen opwekken, als dat we verbruiken. Om dat te behalen, is het waterschap op zoek naar de juiste mix van duurzame energievormen, zoals biogas, waterkracht, zonne-energie en windenergie.

Voor windenergie zijn de mogelijkheden geïnventariseerd van vier potentiële locaties op of om onze waterzuiveringen: Duiven, Etten/De Pol, Olburgen en Zutphen. De locaties Zutphen en Duiven worden inmiddels verder uitgewerkt. Voor de locaties Etten/De Pol en Olburgen wordt samen met omwonenden onderzocht of, in plaats van windenergie, ook andere vormen van duurzame energieopwekking mogelijk zijn.

Zutphen

Zutphen vanaf N348 Zutphen - Bosch en Van Rijn

Op de dijk langs het Twentekanaal tussen Eefde en Zutphen lijkt geschikt voor één windmolen. Lees hieronder meer over de locatie Zutphen.

Duiven

Duiven vanaf A12 Duiven - Bosch en Van Rijn

Het terrein van de rioolwaterzuivering, gelegen op het industrieterrein Nieuwgraaf in Duiven lijkt geschikt voor maximaal 2 windmolens.

100% energieneutraal

Het waterschap zet in op duurzame energie opwekking en - gebruik in de regio. Wij willen 100% energie neutraal worden. Ook landelijk hebben alle overheden, dus ook ons waterschap, afgesproken dat ze 40% duurzame energie willen opwekken in 2020.

Lees meer over energieneutraliteit bij ons waterschap

Veel gestelde vragen

Lees het antwoord op veel gestelde vragen over windenergie. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom windenergie?

Om volledig energieneutraal te zijn, moeten alle energiemogelijkheden benut worden. Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan onze doelen.

Lees meer over het waarom van windenergie

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over een van de potentiele locaties?  Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl, 0314-369574.

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.