Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel wil 100% energieneutraal worden. Dat wil zeggen, dat we evenveel energie duurzaam willen opwekken, als dat we verbruiken. Om dat te behalen, is het waterschap op zoek naar de juiste mix van duurzame energievormen, zoals biogas, waterkracht, zonne-energie en windenergie.

In de afgelopen maanden hebben we onderzoeken gedaan en in beeld gebracht hoe de verschillende vormen van duurzame energie bijdragen aan onze energieneutraliteit. Ook hebben we vele gesprekken gevoerd met de omgeving en andere belanghebbenden. Voor windenergie hebben we locatieplannen opgesteld voor vier mogelijke locaties op of om onze waterzuiveringen: Duiven, Etten/De Pol, Olburgen en Zutphen. Hierin zijn de technische, ruimtelijke (vergunningen), financiële en maatschappelijke aspecten in beeld gebracht.

Op 14 maart 2017 besluit het algemeen bestuur op welke vormen van duurzame energie het waterschap de komende periode concreet gaat inzetten. Onderdeel hiervan zijn de vier locatieplannen windenergie.  Bekijk de stukken van deze vergadering.

Vergadering van het algemeen bestuur

Datum: 14 maart 2017
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Waterschapskantoor (Rijn en IJsselzaal), Liemersweg 2, Doetinchem

Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden. Zij besluit op 14 maart over het voorstel “uitvoeringsstrategie energieneutraliteit” inclusief de locatieplannen voor windenergie.

Deze vergadering is openbaar. De agenda en de vergaderstukken worden uiterlijk zaterdag 4 maart a.s. via deze website beschikbaar gesteld. Inspreken is mogelijk; meld u dan s.v.p. uiterlijk 24 uur van te voren aan via Lonneke Bol van het waterschap: l.bol@wrij.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres, het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Gelieve uw bijdrage kort en bondig (max 5 minuten) te houden.

Duiven

Duiven vanaf A12 Duiven - Bosch en Van Rijn

Het terrein van de rioolwaterzuivering, gelegen op het industrieterrein Nieuwgraaf in Duiven lijkt geschikt voor maximaal 2 windmolens.

Etten/De Pol

Visualisatie Etten - Gaanderenseweg V2

Het terrein rondom de rioolwaterzuivering De Pol in Etten is één van de locaties die nader onderzocht wordt. Lees hieronder  meer over de locatie Etten.

Zutphen

Zutphen vanaf N348 Zutphen - Bosch en Van Rijn

Op de dijk langs het Twentekanaal tussen Eefde en Zutphen lijkt geschikt voor één windmolen. Lees hieronder meer over de locatie Zutphen.

100% energieneutraal

Het waterschap zet in op duurzame energie opwekking en - gebruik in de regio. Wij willen 100% energie neutraal worden. Ook landelijk hebben alle overheden, dus ook ons waterschap, afgesproken dat ze 40% duurzame energie willen opwekken in 2020.

Lees meer over energieneutraliteit bij ons waterschap

Veel gestelde vragen

Lees het antwoord op veel gestelde vragen over windenergie. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom windenergie?

Om 100% energieneutraal te zijn, moeten alle energiemogelijkheden benut worden. Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan onze doelen.

Lees meer over het waarom van windenergie

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over een van de potentiele locaties?  Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl, 0314-369369.

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.