Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel wil 100% energieneutraal worden. Dat wil zeggen, dat we evenveel energie duurzaam willen opwekken, als dat we verbruiken. Om dat te behalen, is het waterschap op zoek naar de juiste mix van duurzame energievormen, zoals biogas, waterkracht, zonne-energie en windenergie.

Voor windenergie zijn de mogelijkheden geïnventariseerd van vier potentiële locaties op of om onze waterzuiveringen: Duiven, Etten/De Pol, Olburgen en Zutphen. De locaties Zutphen en Duiven zijn inmiddels verder uitgewerkt, en worden op 4 juli besproken door het algemeen bestuur. Voor de locaties Etten/De Pol en Olburgen wordt samen met omwonenden onderzocht of, in plaats van windenergie, ook andere vormen van duurzame energieopwekking mogelijk zijn.

Op 4 juli 2017 besluit het algemeen bestuur over een stappenplan voor de locaties bij Zutphen en Duiven en uitgangspunten en richtlijnen ten aanzien van mogelijke (financiële) participatie door omwonenden. Bekijk de vergaderstukken.

Vergadering van het algemeen bestuur

Datum: 4 juli 2017
Tijd: 14.00 - 17.00 uur
Locatie: Waterschapskantoor (Rijn en IJsselzaal), Liemersweg 2, Doetinchem

Deze vergadering is openbaar. Het voorstel ‘Uitvoeringsstrategie energieneutraliteit; Ontwikkeling windenergielocaties’ is het 12e onderwerp op de agenda. Inspreken is mogelijk; meld u dan s.v.p. uiterlijk 24 uur van te voren aan via Lonneke Bol van het waterschap: l.bol@wrij.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres, het agendapunt waarover u het woord wilt voeren. Gelieve uw bijdrage kort en bondig (max 5 minuten) te houden.

Duiven

Duiven vanaf A12 Duiven - Bosch en Van Rijn

Het terrein van de rioolwaterzuivering, gelegen op het industrieterrein Nieuwgraaf in Duiven lijkt geschikt voor maximaal 2 windmolens.

Zutphen

Zutphen vanaf N348 Zutphen - Bosch en Van Rijn

Op de dijk langs het Twentekanaal tussen Eefde en Zutphen lijkt geschikt voor één windmolen. Lees hieronder meer over de locatie Zutphen.

Etten/De Pol

Visualisatie Etten - Gaanderenseweg V2

Het terrein rondom de rioolwaterzuivering De Pol in Etten is één van de locaties die nader onderzocht is. Er wordt samen met omwonenden onderzocht of, in plaats van windenergie, ook andere vormen van duurzame energieopwekking mogelijk zijn. Lees hieronder meer over de locatie Etten.

Olburgen

Olburgen vanaf de Rhabergseweg Bronckhorst - Bosch en Van Rijn

Er wordt samen met omwonenden onderzocht of, in plaats van windenergie, ook andere vormen van duurzame energieopwekking mogelijk zijn. Lees hieronder meer over de locatie Olburgen.

100% energieneutraal

Het waterschap zet in op duurzame energie opwekking en - gebruik in de regio. Wij willen 100% energie neutraal worden. Ook landelijk hebben alle overheden, dus ook ons waterschap, afgesproken dat ze 40% duurzame energie willen opwekken in 2020.

Lees meer over energieneutraliteit bij ons waterschap

Veel gestelde vragen

Lees het antwoord op veel gestelde vragen over windenergie. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Waarom windenergie?

Om 100% energieneutraal te zijn, moeten alle energiemogelijkheden benut worden. Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan onze doelen.

Lees meer over het waarom van windenergie

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over een van de potentiele locaties?  Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl, 0314-369369.

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.