Dijk in Zutphen is mogelijke locatie windmolen

Gepubliceerd op 21 juni 2016

Waterschap Rijn en IJssel ziet mogelijkheden om een windmolen te plaatsen op de dijk aan de zuidzijde van het Twentekanaal, vlakbij haar rioolwaterzuivering op De Mars in Zutphen. Uit een eerste verkenning van het waterschap blijkt dat deze locatie voldoet aan de wettelijke eisen. Het is nog niet zeker of de windmolen daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt hierover naar verwachting eind van dit jaar een besluit.

Traject samen met bewoners

Het waterschap wil de verdere verkenning samen met omwonenden, de gemeente Zutphen en andere belanghebbenden invullen. Zij is dan ook op zoek naar mogelijkheden van samenwerking en participatie.

Zoekgebied IJsselwind

De plek van een eventuele windmolen op de zuidelijke dijk van het waterschap valt binnen het zoekgebied De Mars van IJsselwind en zou daar onderdeel van kunnen uitmaken. Daarom is het waterschap op 23 juni aanstaande aanwezig bij de inloopbijeenkomst van IJsselwind. Daar zullen medewerkers van het waterschap de ideeën toelichten en gedachten uitwisselen met bewoners. Dit vindt plaats in Het Hart in Eefde van 19.30 uur – 22.00 uur.

Zoekgebied Zutphen V2

Besluit

Of deze windmolen in Zutphen en/of andere windmolens in het werkgebied van het waterschap er daadwerkelijk komen, hangt af van maatschappelijke, financiële, ruimtelijke en technische aspecten. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt naar verwachting eind van dit jaar het besluit of ze de formele procedure al dan niet gaat starten.

100% energieneutraal

Het waterschap merkt de gevolgen van de veranderingen in het klimaat in haar dagelijkse waterbeheer. Zij wil haar verantwoordelijkheid nemen en zet in op duurzame energieopwekking en –gebruik in de regio. Met name het zuiveren van afvalwater kost veel elektriciteit: jaarlijks ongeveer 32 miljoen kWh (net zoveel als het gebruik van 9.000 huishoudens). Inmiddels wordt ruim 20% van deze energie al duurzaam opgewekt door de vergisting van zuiveringsslib.

Waterschap Rijn en IJssel wil 100% energieneutraal worden en zet in op de energiemix: zonne-energie, windenergie, biogas en energie uit stromend water (waterkracht). Windenergie blijkt echter de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan de doelen. Eén windmolen levert ongeveer 5-7 miljoen kWh per jaar. Naast de energie die het waterschap nu al opwekt uit biogas, kan zij met 4 tot 5 windmolens in haar werkgebied 100% energieneutraal worden.

Locatie Zutphen

Het waterschap heeft de mogelijkheden van windenergie onderzocht op haar eigen gronden, zoals op en om de rioolwaterzuiveringen. Deze locatie op de dijk bij De Mars is één van de locaties die voldoen aan de wettelijke eisen: zo is er voldoende afstand tot woningen, natuur, gas- en hoogspanningsleidingen.