Inloopbijeenkomst windenergie De Pol 10 januari 2017

Gepubliceerd op 21 december 2016

Heeft u vragen over de mogelijke windmolens op waterzuivering De Pol?

Waterschap Rijn en IJssel organiseert op 10 januari 2017 een inloopbijeenkomst over windenergie op De Pol. Het waterschap gaat graag met u het gesprek aan, als onderdeel van de verkenning of en hoe windmolens op het terrein van de waterzuivering mogelijk zijn. Na deze verkenning neemt het waterschap pas een beslissing.

De inloop is van 18.00 uur tot 21.00 uur in zaal Köster in Etten. Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u één op één vragen stellen aan medewerkers van het waterschap en adviseurs, bijvoorbeeld over het geluid, schaduwwerking, de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek, mogelijkheden voor andere vormen van duurzame energie, etc. Op de website www.wrij.nl/windenergie kunt u ook terecht voor meer informatie.

Aanmelden is niet nodig.