Inloopavond windenergie Zutphen 7 februari 2017

Gepubliceerd op 8 februari 2017

Waterschap Rijn en IJssel organiseerde op dinsdag 7 februari 2017 een inloopavond over windenergie in Het Hart van Eefde te Eefde. Dit is onderdeel van de verkenning of en hoe één windmolen op de dijk bij de waterzuivering (ten zuiden van het Twentekanaal) mogelijk is. Na deze verkenning neemt het algemeen bestuur van het waterschap een beslissing. Dit doet zij op 14 maart a.s.

Vragen zijn gesteld en beantwoord over o.a. de grootte van de windmolen, het geluid, de schaduwwerking, de mogelijke hinder, participatie mogelijkheden voor omwonenden en hoe windenergie zich verhoudt tot andere vormen van duurzame energie. Medewerkers van de samenwerkende energie coöperaties in IJsselwind waren aanwezig om vragen over hun plannen voor windenergie te kunnen beantwoorden. Ook konden mensen in 3D ervaren hoe de windmolen in het landschap eruit zag.

20170207_19150920170207_191526
Proces
Het waterschap heeft nog niet besloten of zij de windmolen wil plaatsen. Dit hangt af van de maatschappelijke, ruimtelijke (vergunningen), technische en financiële aspecten van deze en andere locaties. Naast Zutphen zijn er namelijk nog drie mogelijke locaties voor windenergie in het werkgebied van het waterschap: Duiven, De Pol (Etten) en Olburgen. Alle locaties worden nu verkend. In vier locatieplannen worden alle aspecten op rij gezet in. Het algemeen bestuur van het waterschap besluit in de (openbare) vergadering van 14 maart 2017 of en zo ja, waar een vervolgtraject ingezet wordt.