Inloopavond 26 januari 2017

Gepubliceerd op 19 januari 2017

Wilt u weten wat de ideeën zijn over windenergie op de waterzuivering op het industrieterrein de Nieuwgraaf in Duiven? Heeft u nog vragen over windmolens?

Waterschap Rijn en IJssel organiseert op donderdag 26 januari 2017 een inloopavond over windenergie. Geïnteresseerden zijn de 26ste van harte uitgenodigd in Dorpshuis Het Gebouw van 18.00 uur tot 20.30.

Hier kunt u een toelichting krijgen op de verschillende onderdelen van windenergie, zoals o.a. de grootte van de windmolen, het geluid, de schaduwwerking, de mogelijke hinder, participatie mogelijkheden voor omwonenden en hoe windenergie zich verhoudt tot andere vormen van duurzame energie. Onze medewerkers staan voor u klaar voor één op één gesprekken. Aanmelden is niet nodig.

Nog geen besluit

Het waterschap heeft nog niet besloten of zij de windmolens wil plaatsen. Dit hangt af van de maatschappelijke, ruimtelijke (vergunningen), technische en financiële aspecten van deze en andere locaties. Naast Duiven zijn er namelijk nog drie mogelijke locaties voor windenergie in het werkgebied van het waterschap: Zutphen, De Pol (Etten) en Olburgen/Rha. Alle locaties worden nu verkend. In vier locatieplannen worden alle aspecten op rij gezet in. Het algemeen bestuur van het waterschap besluit in de (openbare) vergadering van 14 maart 2017 of en zo ja, waar een vervolgtraject ingezet wordt.