Locatieplan Duiven Nieuwgraaf

Gepubliceerd op 2 maart 2017

Op 14 maart 2017 besluit het algemeen bestuur over o.a. de locatieplannen windenergie van de vier onderzochte locaties.

Hier vindt u het locatieplan Duiven Nieuwgraaf zoals deze besproken is in de commissie Waterketen op 21 februari jl.

Locatieplan WRIJ- Duiven DEF (pdf, 2.1 MB)