Verkenningen windenergie van het waterschap

Gepubliceerd op 13 december 2016

Een aantal verkenningen is gedaan om te kijken of en waar windenergie kansrijk is voor het waterschap. Deze zijn in de rechterkolom hiernaast te downloaden.

2014: Quickscan Windenergie, Arcadis. Alle eigendommen van het waterschap zijn verkend. De (potentieel) meest kansrijke locaties zijn in beeld gebracht. Hierbij is o.a. gekeken naar afstand tot woningen, natuurgebieden, laagvlieggebieden en bestaande windmolens.

2015: Notitie: Ruimte voor Wind, Arcadis. Aan de hand van de resultaten van de Quickscan uit 2014 zijn vier locaties verder verkend: de terreinen van de rioolwaterzuivering in Etten, Duiven, Olburgen en Zutphen. Hierbij is o.a. gekeken naar energie opbrengst, business case en de combinatie met bestaande initatieven.

NB. In Zutphen bleek het terrein van de zuivering niet geschikt vanwege gasleidingen. In het verdere traject is daarom het terrein vlakbij de zuivering, op de dijk (ook eigendom waterschap) meegenomen.