Waarom windenergie?

Gepubliceerd op 20 juni 2016

Om 100% energieneutraal te zijn, moeten alle energiemogelijkheden benut worden. Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan onze doelen

Het waterschap verbruikt jaarlijks veel energie: ongeveer 32 miljoen kWh aan elektriciteit (net zoveel als het gebruik van 9.000 huishoudens) en circa 80.000 Giga Joules aan brandstoffen zoals aardgas en diesel.

Inmiddels wekken wij ruim 20% van deze energie duurzaam op door de vergisting van zuiveringsslib (biogas). Om 100% energieneutraal te zijn, moeten alle energiemogelijkheden benut worden. Zonne-energie, windenergie, biogas en energie uit stromend water (waterkracht) zijn allemaal opties.

Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan onze doelen. Eén windmolen levert ongeveer 6 miljoen kWh per jaar (net zoveel als het verbruik van 1700 huishoudens). Naast de energie die het waterschap nu al opwekt uit biogas, kan zij met 4 tot 5 windmolens 100% energieneutraal worden.

We zetten dus in op de mix van duurzame energie. Maar om daadwerkelijk onze duurzame doelen te behalen, kunnen we niet om windenergie heen.