Planning en fasering

Gepubliceerd op 27 maart 2018

Het is ons voornemen om vóór de zomerperiode, op de plekken waar beschoeiing verwijderd wordt, afspraken te maken met aanliggende grondeigenaren om de werkzaamheden te bespreken. De planning is om in de nazomer van 2018 te starten met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.