Voorwaarden

Gepubliceerd op 29 mei 2013

Wij hanteren bij inkopen en aanbestedingen de (landelijke) Algemene Inkoopvoorwaarden van de Unie van Waterschappen:

Op alle locaties van Waterschap Rijn en IJssel gelden bovendien onze arbo- en milieuregels (pdf, 46 kB)