Werkgebied

Gepubliceerd op 5 juli 2013

Wij zorgen voor het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe.

Feiten en cijfers

  • Ons werkgebied omvat zo'n 200.000 hectare verdeeld over 22 gemeenten.
  • Wij beheren en onderhouden ongeveer 4.000 km aan rivieren, beken en sloten.
  • Dat doet we onder andere met behulp van honderden stuwen, 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 210 gemalen en 140 kilometer dijken.

Naar Rijn en IJssel

In het werkgebied van ons waterschap stromen honderden beekjes, sloten en kanalen. Deze voeren al het water af naar de grotere beken en kanalen. De (Oude) Rijn, de Oude IJssel, de Baakse Beek, de Berkel en de Schipbeek voeren uiteindelijk al het water af naar de Rijn en de IJssel, vandaar Waterschap Rijn en IJssel.