Regelgeving

De regelgeving voor Waterschap Rijn en IJssel is vastgelegd in verordeningen. In deze verordeningen zijn de procedures geregeld waaraan de burger en het waterschap zich moeten houden. Via de zoekfunctie kunt u alle verordeningen opzoeken en inzien.

Zoeken in de regelingen

Zoeken in de regelingen
Zoekbereik