Commissievergaderingen

Gepubliceerd op 18 februari 2016

De commissies Financiën en Bestuurlijke Zaken, Waterveiligheid en Watersysteem, en Waterketen vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen op de agenda. Meldt u dit dan voor de vergadering.

In de regel vergadert de commissie Waterketen om 12.00 uur, de commissie Waterveiligheid en Watersysteem om 14.00 uur en de commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken om 16.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

Bekijk de de vergaderdata, vergaderstukken van de commissies.  Van de commissievergaderingen worden audioverslagen gemaakt. Let op, u wordt doorgeleid naar een externe website.

De adviezen en vergaderstukken van de periode voor oktober 2019 zijn beschikbaar op deze pagina.

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index

Vergaderdata, -stukken en -verslagen

De vergaderstukken worden voorafgaand aan de vergaderingen gepubliceerd. Tijdens de vergaderingen worden audioverslagen gemaakt.

Vergaderingen 2020

18 februari 2020
14 april 2020
9 juni 2020
18 augustus 2020
13 oktober 2020
24 november 2020