Zoeken

Vergadering commissie Financien en Bestuurlijke Zaken 11 juni 2019

Gepubliceerd op 7 juni 2019

Vergadering van de commissie Financien en Bestuurlijke Zaken, te houden op dinsdag 11 juni 2019 om 16.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2

1. Opening

2. Aanwijzing voorzitter voor deze vergadering

3. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Aqualysis

voorstel (pdf, 151 kB)

bijlage (pdf, 80 kB)

4. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) en meerjarenraming 2021-2023

voorstel (pdf, 108 kB)

bijlage (pdf, 78 kB)

5. Bestuursrapportage 2019-1

voorstel (pdf, 129 kB)

bijlage (pdf, 727 kB)

6. Rondvraag

7. Sluiting