Zoeken

Vergadering commissie Waterveiligheid en Watersysteem 11 juni 2019

Gepubliceerd op 6 juni 2019

Vergaderstukken van de commissie Waterveiligheid en Watersysteem, te houden op dinsdag 11 juni 2019 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap in Doetinchem.

1. Opening

2. Aanwijzing voorzitter voor deze vergadering

3. Vispassage Kandia

voorstel (pdf, 165 kB)

bijlage (pdf, 13 MB)

4. Investeringsvoorstel Beheer- en Onderhoudsplan hoogwater kerende kunstwerken fase 2

voorstel (pdf, 93 kB)

5. Investeringsvoorstel planuitwerkingsfase Dijkverbetering Rijnkade Arnhem

voorstel (pdf, 149 kB)

6. Presentatie 48-1 en Duitsland

7. Presentatie afstoten kleine watergangen

8. Rondvraag

9. Sluiting