Vergadering 18 december 2018

Gepubliceerd op 7 december 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 18 december 2018 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening

2. Vaststellen agendavoorstel
Agenda (pdf, 33 kB)

3. Aanbesteding accountantsdiensten en benoeming accountant
voorstel (pdf, 149 kB)

4. Vaststellen Archiefverordening 2018
voorstel (pdf, 32 kB)
bijlage (pdf, 228 kB)

5. Hydrologisch herstel De Wildenborch
voorstel (pdf, 256 kB)
bijlage 1 (pdf, 17 MB)
bijlage 2 (pdf, 12 MB)

6. Voorkeursalternatief (VKA) dijkversterking Rijnkade Arnhem
voorstel (pdf, 255 kB)
bijlage 1 (pdf, 2.9 MB)
bijlage 2 (pdf, 8.3 MB)

7. Verhoging investeringskrediet Kaumera winning Zutphen
voorstel (pdf, 261 kB)
bijlage (pdf, 252 kB)

8. Uitvoeringskrediet Waterschapsverkiezingen 2019
voorstel (pdf, 129 kB)

9. Mededelingen

9.1. Actualisatie Keur (de basisverordening van het waterschap)
mededeling (pdf, 123 kB)

9.2. Inzet op de Regionale Energie Strategie
mededeling (pdf, 260 kB)
bijlage 1 (pdf, 291 kB)
bijlage 2 (pdf, 110 kB)

10. Rondvraag

11. Beknopt verslag/besluitenlijst vergadering d.d. 6 november 2018
verslag (pdf, 272 kB)

12. Beknopt verslag/besluitenlijst vergadering d.d. 27 november 2018
verslag (pdf, 139 kB)

13. Sluiting