Vergadering 6 november 2018

Gepubliceerd op 7 december 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 6 november 2018 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Vaststellen agendavoorstel

3. Toelating algemeen bestuurslid/beëdiging
voorstel (pdf, 133 kB)

4. Bestuursrapportage 2018-2
voorstel (pdf, 244 kB)
bijlage (pdf, 1 MB)

5. Afschaffen toerekenen rente eigen vermogen aan taken en programma's vanaf 1 januari 2019
voorstel (pdf, 132 kB)

6. Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022
voorstel (pdf, 225 kB)
bijlage 1 (pdf, 16 MB)
bijlage 2 (pdf, 196 kB)
bijlage 3 (pdf, 195 kB)

7. Vaststelling belastingverordeningen
voorstel (pdf, 47 kB)
bijlage 1 WH (pdf, 233 kB)
bijlage 1-1 WH (pdf, 188 kB)
bijlage 2 ZH (pdf, 269 kB)
bijlage 2-1 ZH (pdf, 234 kB)
bijlage 2-2 ZH (pdf, 392 kB)
bijlage 2-3 ZH (pdf, 23 kB)
bijlage 3 VH (pdf, 265 kB)
bijlage 3-1 VH (pdf, 228 kB)
bijlage 3-2 VH (pdf, 387 kB)
bijlage 3-3 VH (pdf, 25 kB)

8. Machtigingsbesluiten
voorstel (pdf, 132 kB)

9. Investeringsvoorstel t.b.v. extra krediet dijkverbetering Twentekanaal
voorstel (pdf, 384 kB)

10. Uitvoeringskrediet renovatie 3 Schipbeekstuwen
voorstel (pdf, 141 kB)
bijlage (pdf, 1.2 MB)

11. Investeringsvoorstel EVZ stapsteen Oude IJssel te Drempt
voorstel (pdf, 400 kB)
bijlage 1 (pdf, 12 MB)
bijlage 2 (pdf, 212 kB)

12. Rechtsvorm voor de realisatie en exploitatie van (wind)energie
voorstel (pdf, 197 kB)

13. Rondvraag

14. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 11 september 2018
verslag (pdf, 227 kB)

15. Sluiting
conceptverslag (pdf, 272 kB)
audioverslag