Vergadering 12 maart 2019

Gepubliceerd op 28 februari 2019

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 12 maart 2019 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Vaststellen agendavoorstel

3. Begrotingswijziging 2019
voorstel (pdf, 131 kB)
bijlage (pdf, 114 kB)

4. Nadeelcompensatieverordening Waterschap Rijn en IJssel 2019
voorstel (pdf, 81 kB)
bijlage (pdf, 195 kB)

5. Oprichten van een energie holding BV en twee windenergie BV's
voorstel (pdf, 168 kB)
bijlage 1a (pdf, 76 kB)
bijlage 1b (pdf, 75 kB)
bijlage 1c (pdf, 76 kB)
bijlage 2 (pdf, 66 kB)
bijlage 3 (pdf, 102 kB)

6. INTERREG project Waterrobuuste Steden
voorstel (pdf, 88 kB)
bijlage 1 (pdf, 136 kB)
bijlage 2 (pdf, 25 kB)

7. Renovatie gemaal Bakerwaard
voorstel (pdf, 75 kB)
bijlage (pdf, 343 kB)

8. Dijkverbetering Grutbroek Doetinchem
voorstel (pdf, 137 kB)
bijlage (pdf, 137 kB)

9. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Het Waterschapshuis
voorstel (pdf, 146 kB)
bijlage 1 (pdf, 353 kB)
bijlage 2 (pdf, 1.2 MB)
bijlage 3 (pdf, 274 kB)
bijlage 4 (pdf, 1.1 MB)
bijlage 5 (pdf, 77 kB)

10. Vervanging monitoren hoofdkantoor
voorstel (pdf, 111 kB)

11. Mededelingen

11.1. Watertakenplan Berkelland
mededeling (pdf, 88 kB)
bijlage (pdf, 2.1 MB)

11.2. Analyse kwijtschelding
mededeling (pdf, 268 kB)

11.3. Actieprogramma Schoon Water
mededeling (pdf, 414 kB)

11.4. Onderhoud kleine watergangen in eigendom van derden
mededeling (pdf, 74 kB)

12. Rondvraag

13. Beknopt verslag/besluitenlijst vergadering 18 december 2018
verslag (pdf, 107 kB)

14. Sluiting