Vergadering 27 maart 2019

Gepubliceerd op 19 maart 2019

Vergadering van het algemeen bestuur d.d. woensdag 27 maart 2019 om 17.00 uur in het kantoor van het waterschap Liemersweg 2 te Doetinchem

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Onderzoek geloofsbrieven / toelating algemeen bestuursleden / vaststellen rechtmatigheid verkiezingsuitslag
voorstel (pdf, 95 kB)

3. Rondvraag

4. Sluiting