Vergadering 10 september 2019

Gepubliceerd op 28 augustus 2019

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 10 september 2019 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Vaststellen agendavoorstel
agenda (pdf, 31 kB)

3. Perspectievennota 2020-2023
voorstel (pdf, 105 kB)
bijlage (pdf, 387 kB)
4. Investeringsvoorstel Planvormingsfase uitvoeringsprogramma Landgoederenzone Baakse Beek Bronckhorst
voorstel (pdf, 311 kB)
bijlage 1 (pdf, 9.3 MB)
bijlage 2 (pdf, 1.2 MB)
bijlage 3 (pdf, 1.1 MB)

5. Uitvoeringskrediet verbetering bediening en besturing objecten Vaarweg Oude IJssel
voorstel (pdf, 103 kB)

6. Vervangingsinvestering onderhoudsmaterieel 2020
voorstel (pdf, 95 kB)

7. Aanpassing gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
voorstel (pdf, 81 kB)
bijlage 1 (pdf, 490 kB)
bijlage 2 (pdf, 93 kB)

8. Mededelingen

8.1. Resultaat wettelijke beoordeling dijktraject 48-1
mededeling (pdf, 165 kB)
bijlage (pdf, 431 kB)

8.2. Duits-Nederlandse studie naar het overstromingsrisico in de grensoverschrijdende dijkringen aan de Niederrhein
mededeling (pdf, 89 kB)
bijlage (pdf, 281 kB)

8.3. Deelname aan het Klimaatakkoord
mededeling (pdf, 113 kB)
bijlage (pdf, 1.5 MB)

8.4. Vergaderschema 2020
mededeling (pdf, 80 kB)
bijlage 1 (pdf, 41 kB)
bijlage 2 (pdf, 13 kB)

9. Rondvraag

10. Beknopt verslag/besluitenlijst vergadering d.d. 2 juli 2019
verslag (pdf, 116 kB)

11. Sluiting