Vergadering 13 september 2016

Gepubliceerd op 9 november 2016

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 13 september 2016 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  Agenda (pdf, 17 kB)
 3. Investeringsvoorstel waterberging Arnhem-Noord Fase 2
  Voorstel (pdf, 43 kB)
  Bijlage (Kaart Arnhem-Noord) (pdf, 1.5 MB)
 4. Investeringsvoorstel verbetering waterkwaliteit vijver Rosorum te Zevenaar
  Voorstel (pdf, 38 kB)
  Bijlage (Overzichtskaart) (pdf, 1.2 MB)
 5. Definitief projectplan Waterwet verlegging primaire waterkering t.b.v. uitbreiding sluiscomplex Eefde
  Voorstel (pdf, 31 kB)
  Bijlage 1 (Definitief Projectplan) (pdf, 1.5 MB)
  Bijlage 1 (Definitief Projectplan - bijlage 1) (pdf, 586 kB)
  Bijlage 1 (Definitief Projectplan - bijlage 2) (pdf, 31 kB)
  Bijlage 2 (Reactienota) (pdf, 37 kB)
 6. Verplaatsen steunpunt Bredevoort
  Voorstel (pdf, 44 kB)
 7. Investeringsvoorstel voor vervanging (proces)automatisering en diverse aanpassingen RWZI Nieuwgraaf
  Voorstel (pdf, 46 kB)
 8. Strategisch kader fraude
  Voorstel (pdf, 26 kB)
  Bijlage (Strategisch kader fraude) (pdf, 215 kB)
 9. Goedkeurende accountantsverklaring
  Voorstel (pdf, 25 kB)
  Bijlage 1 (Controleverklaring (pdf, 1.4 MB)
  Bijlage 2 (Accountantsverslag 2015) (pdf, 859 kB)
 10. Mededelingen:
  10.1. Kansenkaart energie uit water
  Mededeling (pdf, 24 kB)
  Bijlage (Kansenkaart energie uit water) (pdf, 725 kB)
  10.2. Overdragen onderhoud kleine watergangen in eigendom bij het waterschap
  Mededeling (pdf, 26 kB)
  10.3. Rapportage uitvoering kaderrichtlijn water Rijn-Oost 2009-2015
  Mededeling (pdf, 19 kB)
  Bijlage (Rapportage 'Werken aan schoon water' Rapportage uitvoering kaderrichtlijn water Rijn-Oost 2009-2015) (pdf, 1.1 MB)
  10.4. Vergaderschema 2017
  Mededeling (pdf, 21 kB)
  Bijlage 1 (Vergaderschema 2017) (pdf, 17 kB)
  Bijlage 2 (P&C kalender 2017) (pdf, 12 kB)
 11. Rondvraag
 12. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 5 juli 2016
  Verslag / besluitenlijst (pdf, 39 kB)
 13. Sluiting

Verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 13 september 2016
Verslag / besluitenlijst (pdf, 29 kB)
Bijlage (motie) (pdf, 54 kB)

Audioverslag