Vergadering 8 november 2016

Gepubliceerd op 20 december 2016

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 8 november 2016 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  Agenda (pdf, 17 kB)
 3. Bestuursrapportage 2016-2
  Voorstel (pdf, 44 kB)
  Bestuursrapportage 2016-2 (pdf, 402 kB)
 4. Begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020
  Voorstel (pdf, 49 kB)
  Bijlage 1 (Begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2020) (pdf, 364 kB)
  Bijlage 2 (Tarievenoverzichtt 2016-2017) (pdf, 17 kB)
  Bijlage 3 (Te betalen bedragen per gezin/bedrijf) (pdf, 16 kB)
 5. Vaststelling wijzigingen belastingverordeningen
  Voorstel (pdf, 34 kB)
  Bijlage (De drie vast te stellen verordeningen incl. toelichting) (pdf, 607 kB)
 6. Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rijn en IJssel 2017
  Voorstel (pdf, 35 kB)
  Bijlage 1 (Kostentoedelingsverordening Waterschap Rijn en IJssel 2017, incl. toelichting) (pdf, 102 kB)
  Bijlage 2 (Nota zienswijzen concept kostentoedelingsverordening Waterschap Rijn en IJssel 2017) (pdf, 58 kB)
 7. Locatiekeuze windenergie
  Voorstel (pdf, 39 kB)
  Bijlage (Kostenoverzicht verkenning windenergie) (pdf, 12 kB)
 8. NEO-alginaatwinning Zutphen (Nereda® voorbehandeling en NEO-alginaatextractie)
  Voorstel (pdf, 48 kB)
  Bijlage (Architectonische impressie) (pdf, 437 kB)
 9. Verenigd in Water - concept Bestuursprogramma 2016-2018 Unie van Waterschappen
  Voorstel (pdf, 24 kB)
  Bijlage 1 (Bestuursprogramma) (pdf, 208 kB)
  Bijlage 2 (Reactie college van dijkgraaf en heemraden) (pdf, 1 MB)
 10. Mededelingen:
  10.1. Verkenning nieuwe koers voor Aaltense Goor
  Mededeling (pdf, 48 kB)
  Bijlage (Topografische kaart) (pdf, 788 kB)
  10.2. Accountant
  Mededeling (pdf, 20 kB)
  Bijlage (Brief Deloitte d.d. 24 oktober 2016) (pdf, 68 kB)
  10.3. Jaarverslag 2015 Onderzoeksraad Integriteit Overheid
  Mededeling (pdf, 20 kB)
  Bijlage (Jaarverslag 2015) (pdf, 578 kB)
 11. Rondvraag
 12. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 13 september 2016
  Verslag (pdf, 29 kB)
  Bijlage (Motie-Gunnewijk) (pdf, 54 kB)
 13. Aanbeveling herbenoeming dijkgraaf
  Voorstel (pdf, 30 kB)
 14. Sluiting

Verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 8 november 2016
Verslag / besluitenlijst (pdf, 31 kB)

Audioverslag