Vergadering 20 december 2016

Gepubliceerd op 14 maart 2017

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 20 december 2016 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  Agenda (pdf, 15 kB)
 3. Commissie Rekenkamer onderzoek stedelijk water
  Voorblad (pdf, 18 kB)
  Bijlage 1 (Aanbiedingsbrief) (pdf, 77 kB)
  Bijlage 2 (Onderzoeksrapport) (pdf, 409 kB)
 4. Investeringsvoorstel planuitwerkings- en realisatiefase 'Dijkverbetering Pannerden Loo'
  Voorstel (pdf, 44 kB)
 5. Machtigingsbesluiten begroting 2017
  Voorstel (pdf, 29 kB)
 6. Toetreden waterschap Hunze en Aa's tot de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
  Voorstel (pdf, 30 kB)
 7. Mededelingen:
  7.1. Intentieverklaring Delta-aanpak Schoon Water
  Mededeling (pdf, 24 kB)
  Bijlage (Intentieverklaring) (pdf, 519 kB)
  7.2. Nieuwe internationale projecten en activiteiten
  Mededeling (pdf, 32 kB)
  7.3. Nieuwe normering voor de primaire keringen
  Mededeling (pdf, 33 kB)
  Bijlage (Kaart) (pdf, 161 kB)
 8. Rondvraag
 9. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 8 november 2016
  Verslag (pdf, 31 kB)
 10. Sluiting

Verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 20 december 2016
Verslag / besluitenlijst (pdf, 29 kB)

Audioverslag