Vergadering 14 maart 2017

Gepubliceerd op 9 mei 2017

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 14 maart 2017 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  Agenda (pdf, 18 kB)
 3. Uitvoeringsstrategie energieneutraliteit
  Voorstel (pdf, 178 kB)
  Bijlage 1 (Locatieplan Zutphen De Mars) (pdf, 1.5 MB)
  Bijlage 1 (Locatieplan Zutphen De Mars - bijlagen) (pdf, 21 MB)
  Bijlage 1 (Locatieplan De Pol Etten) (pdf, 1.1 MB)
  Bijlage 1 (Locatieplan De Pol Etten - bijlagen) (pdf, 21 MB)
  Bijlage 1 (Locatieplan Olburgen) (pdf, 2.2 MB)
  Bijlage 1 (Locatieplan Olburgen - bijlagen) (pdf, 12 MB)
  Bijlage 1 (Locatieplan Duiven) (pdf, 2.7 MB)
  Bijlage 1 (Locatieplan Duiven - bijlagen) (pdf, 11 MB)
  Bijlage 2 (Samenvatting potentiële mogelijkheden duurzame energieopwekking bij Waterschap Rijn en IJssel) (pdf, 25 kB)
  Bijlage 3 (Duurzame energie bij Waterschap Rijn en IJssel) (pdf, 1.2 MB)
  Bijlage 4 (Quickscan kansen zonne-energie projecten) (pdf, 926 kB)
  Bijlage 4 (Quickscan kansen zonne-energie projecten - bijlage) (pdf, 6.7 MB)
  Bijlage 5 (Toelichting op de beoordeling van de locaties) (pdf, 33 kB)
  Bijlage 6 (Voorbeelden van participatie bij windparken) (pdf, 530 kB)
 4. Investeringsvoorstel plan- en realisatiefase dijkverbetering Twentekanaal
  Voorstel (pdf, 54 kB)
 5. Investeringsvoorstel fase 1 eerste beoordeling primaire keringen
  Voorstel (pdf, 43 kB)
  Bijlage (Kaart ligging normtrajecten) (pdf, 400 kB)
 6. Definitief projectplan Waterwet verbetering primaire waterkering langs de IJsselkade ten behoeve van het programma Rivier in de Stad in Zutphen
  Voorstel (pdf, 43 kB)
  Bijlage 1 (Definitief projectplan) (pdf, 1.9 MB)
  Bijlage 2 (Reactienota) (pdf, 396 kB)
 7. Aanvraag krediet renovatie 10 gemalen in beheergebied Nieuwgraaf en Wehl
  Voorstel (pdf, 41 kB)
 8. Investeringsvoorstellen voor de vervanging van de procesautomatisering en benodigde werken instandhouding en renovatie voor de RWZI's Ruurlo en Wehl
  Voorstel (pdf, 49 kB)
 9. Maatregelen biogasveiligheid RWZI Holten
  Voorstel (pdf, 35 kB)
 10. Bestuursrapportage 2016-3
  Voorstel (pdf, 44 kB)
  Bijlage (Bestuursrapportage 2016-3) (pdf, 462 kB)
 11. Nota Integraal Watertoezicht 2017
  Voorstel (pdf, 41 kB)
  Bijlage (Nota Integraal Watertoezicht 2017 Waterschap Rijn en IJssel) (pdf, 1.1 MB)
 12. Legesverordening Waterschap Rijn en IJssel 2016
  Voorstel (pdf, 145 kB)
  Bijlage (Legesverordening 2016) (pdf, 381 kB)
 13. Mededelingen:
  13.1. Voorkeursalternatieven dijkverbetering Twentekanaal Zutphen/Gorssel
  Mededeling (pdf, 33 kB)
  13.2. Intentieverklaring Rivierklimaatpark IJsselpoort
  Mededeling (pdf, 25 kB)
  13.3. Jaarverslag 2016 en Uitvoeringsprogramma vergunningen en handhaving 2017
  Mededeling (pdf, 24 kB)
  Bijlage 1 (Jaarverslag 2016) (pdf, 359 kB)
  Bijlage 2 (Uitvoeringsprogramma 2017) (pdf, 380 kB)
  13.4. Jaarverslaggeving
  Mededeling (pdf, 23 kB)
  Bijlage (P&C-cyclus) (pdf, 261 kB)
 14. Rondvraag
 15. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 20 december 2016
  Verslag (pdf, 29 kB)
 16. Sluiting

Verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 14 maart 2017
Verslag / besluitenlijst (pdf, 34 kB)

Audioverslag