Vergadering 9 mei 2017

Gepubliceerd op 5 juli 2017

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 9 mei 2017 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  Agenda (pdf, 15 kB)
 3. Positiebepaling klimaatadaptatie Waterschap Rijn en IJssel
  Voorstel (pdf, 37 kB)
  Bijlage (Notitie 'Positiebepaling klimaatadaptatie Waterschap Rijn en IJssel') (pdf, 911 kB)
 4. Benoeming t.b.v. commissie Rekenkamer:
  Voorstel (pdf, 25 kB)
  Bijlage (Regeling voor de commissie Rekenkamer) (pdf, 28 kB)
 5. Mededelingen:
  5.1. Bestuurlijke consultatie HWBP 2018-2023
  Mededeling (pdf, 34 kB)
  5.2. Samenvatting Integrale Veiligheidsrapportage zorgplicht primaire keringen 2016
  Mededeling (pdf, 33 kB)
  5.3. Actualisatie waterakkoorden
  Mededeling (pdf, 23 kB)
  5.4. Overdracht drie bruggen in openbare wegen aan de gemeente Lochem
  Mededeling (pdf, 26 kB)
 6. Ingekomen stukken:
  6.1. Commissie Rekenkamer jaarverslag 2016
  Ingekomen stuk (pdf, 15 kB)
  Bijlage (Jaarverslag 2016) (pdf, 55 kB)
 7. Rondvraag
 8. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 14 maart 2017
  Verslag / besluitenlijst (pdf, 34 kB)
 9. Sluiting

Verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 9 mei 2017
Verslag / besluitenlijst (pdf, 26 kB)

Audioverslag