Vergadering 4 juli 2017

Gepubliceerd op 14 september 2017

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 4 juli 2017 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  Agenda (pdf, 19 kB)
 3. Toelating algemeen bestuurslid/beëdiging
  Voorstel (pdf, 40 kB)
 4. Aanpassing afschrijvingsbeleid (hamerstuk)
  Voorstel (pdf, 25 kB)
 5. Jaarverslaggeving 2016
  Voorstel (pdf, 70 kB)
  Bijlage 1 (Jaarverslaggeving 2016) (pdf, 1 MB)
  Bijlage 2 (Accountantsverslag) (pdf, 691 kB)
 6. Bestuursrapportage 2017-1
  Voorstel (pdf, 51 kB)
  Bijlage (Bestuursrapportage 2017-1) (pdf, 310 kB)
 7. Duurzaam financieel beleid
  Voorstel (pdf, 60 kB)
  Bijlage (Tariefbepaling waterschapsbelasting) (pdf, 91 kB)
 8. Perspectievennota 2018-2021
  Voorstel (pdf, 29 kB)
  Bijlage (Perspectievennota 2018-2021) (pdf, 216 kB)
 9. Zienswijze ontwerpbegroting 2018 gemeenschappelijke regeling Aqualysis (hamerstuk)
  Voorstel (pdf, 52 kB)
  Bijlage (Ontwerpbegroting 2018 incl. meerjarenraming 2019-2021) (pdf, 1.4 MB)
 10. Zienswijze ontwerpbegroting 2018 GBLT en meerjarenraming 2019-2021
  Voorstel (pdf, 39 kB)
  Bijlage (Ontwerpbegroting 2018 incl. meerjarenraming 2019-2021) (pdf, 583 kB)
 11. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 Het Waterschapshuis
  Voorstel (pdf, 48 kB)
  Bijlage 1 (1e wijziging begroting 2017) (pdf, 1.8 MB)
  Bijlage 2 (Ontwerp-begroting 2018) (pdf, 1.8 MB)
 12. Uitvoeringsstrategie energieneutraliteit; Ontwikkeling windenergielocaties
  Voorstel (pdf, 140 kB)
  Bijlage 1 (Stappenplan Zutphen) (pdf, 70 kB)
  Bijlage 2 (Stappenplan Duiven) (pdf, 69 kB)
 13. Definitief besluit projectplan Waterwet voor het versterken van de primaire waterkering bij Pannerden en Loo
  Voorstel (pdf, 31 kB)
  Bijlage (Definitief projectplan Waterwet) (pdf, 1.3 MB)
 14. Uitvoeringskrediet herinrichting Osink-Bemersbeek Winterswijk-Oost
  Voorstel (pdf, 250 kB)
  Bijlage (Situatietekening locatie deelgebieden) (pdf, 4.5 MB)
 15. Uitvoeringsplan GGOR Hallerlaak
  Voorstel (pdf, 143 kB)
 16. Reactie onderzoeksrapport stedelijk water
  Voorstel (pdf, 32 kB)
  Bijlage (Reactie onderzoeksrapport stedelijk water) (pdf, 448 kB)
 17. Vaststelling sociaal statuut
  Voorstel (pdf, 23 kB)
  Bijlage (Sociaal statuut) (pdf, 125 kB)
 18. Integriteit en gedragscode
  Voorstel (pdf, 23 kB)
 19. Mededelingen:
  19.1. Jaarverslag 2016 Onderzoeksraad Integriteit Overheid
  Mededeling (pdf, 22 kB)
  Bijlage (Jaarverslag 2016) (pdf, 283 kB)
  19.2. Uitvoeringsstrategie IJsseldijken
  Mededeling (pdf, 28 kB)
  19.3. Visie afvalwaterketen Olburgen 2030
  Mededeling (pdf, 31 kB)
  19.4. Intentieovereenkomst ontwikkeling waterkracht bij acht stuwen
  Mededeling (pdf, 24 kB)
  19.5. Verslag Archief kritische prestatie indicatoren (KPI's) Waterschap Rijn en IJssel over 2016
  Mededeling (pdf, 23 kB)
  Bijlage (Archief KPI-verslag 2016) (pdf, 3.5 MB)
 20. Rondvraag
 21. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 9 mei 2017
  Verslag / besluitenlijst (pdf, 26 kB)
 22. Sluiting

beknopt verslag / besluitenlijst
Verslag / besluitenlijst (pdf, 40 kB)

Audioverslag