Vergadering 12 september 2017

Gepubliceerd op 3 januari 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 12 september 2017 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  agenda 120917 (pdf, 18 kB)
 3. Definitief Projectplan Waterwet voor versterking primaire waterkering Twentekanaal Zutphen/Gorssel
  voorstel (pdf, 33 kB)
  bijlage (Projectplan) (pdf, 1.8 MB)
 4. Dijkverbetering Rijnkade Arnhem
  voorstel (pdf, 49 kB)
  bijlage 1 (Intentieverklaring) (pdf, 275 kB) 
  bijlage 2 (Startnotitie) (pdf, 714 kB)
 5. Kredietaanvraag Blauwe Knooppunten 2e tranche: Vispassage stuw Doesburg
  voorstel (pdf, 148 kB)
  bijlage (Projectkaart) (pdf, 1.1 MB)
 6. PAS/Natura 2000 gebied Stelkampsveld
  voorstel (pdf, 36 kB)
 7. RWZI Nieuwgraaf aanpassing van de Warmte Kracht Koppeling
  voorstel (pdf, 32 kB)
 8. Investeringsvoorstel RWZI Holten vervanging (proces) automatisering en diverse werkzaamheden
  voorstel (pdf, 41 kB)
 9. Benoemingen t.b.v. algemene bezwarencommissie
  voorstel (pdf, 29 kB)
 10. Vaststellen van de Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel 2017
  voorstel (pdf, 30 kB)
  bijlage (Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel 2017 (pdf, 63 kB)
 11. Mededelingen:
  11.1. Verlenging looptijd Innovatiefonds
  mededeling (pdf, 20 kB)
  11.2. Vergaderschema 2018
  mededeling (pdf, 22 kB)
  bijlage 1 (Vergaderschema 2018) (pdf, 12 kB)
  bijlage 2 (P&C cyclus (pdf, 111 kB)
 12. Rondvraag
 13. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 4 juli 2017
  verslag 040717 (pdf, 40 kB)
 14. Sluiting

Beknopt verslag/besluitenlijst
verslag 120917 (pdf, 27 kB)

Audioverslag