Vergadering 19 december 2017

Gepubliceerd op 1 maart 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 19 december 2017 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  agenda (pdf, 18 kB)
 3. Klimaatstrategie
  voorstel (pdf, 144 kB)
  bijlage (pdf, 1.2 MB)
 4. Nota bodembeheer verondiepen kleiput Driemarkweg Winterswijk
  voorstel (pdf, 127 kB)
  bijlage 1 (pdf, 401 kB)
  bijlage 2 (pdf, 1.5 MB)
  bijlage 2-1 (pdf, 124 kB)
  bijlage 2-2 (pdf, 72 kB)
  bijlage 2-3 (pdf, 2.3 MB)
 5. Investeringsvoorstel kredietaanvraag Beekherstel Buurserbeek, traject Lankheet
  voorstel (pdf, 236 kB)
  bijlage 1 (pdf, 257 kB)
  bijlage 2 (pdf, 417 kB)
 6. Mededelingen:
  6.1. Toetsing normering regionale wateroverlast
  mededeling (pdf, 21 kB)
  6.2. Watertakenplan Olburgen
  mededeling (pdf, 38 kB)
  6.3. Onderhands aanbesteden van werken
  mededeling (pdf, 335 kB)
 7. Rondvraag
 8. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 7 november 2017
  verslag (pdf, 132 kB)
 9. Sluiting

Concept beknopt verslag/besluitenlijst

verslag 191217 AB (pdf, 128 kB)

audioverslag