Vergadering 11 september 2018

Gepubliceerd op 7 december 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 11 september 2018 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  Agenda (pdf, 31 kB)
 3. Investeringsvoorstel fase 2 project eerste beoordeling primaire keringen
  voorstel (pdf, 148 kB)
  bijlage (pdf, 411 kB)
 4. Investeringsvoorstel uitvoering beekherstel maatregelen vier beken Winterswijk
  voorstel (pdf, 171 kB)
  bijlage (pdf, 933 kB)
 5. Investeringsvoorstel RWZI Nieuwgraaf - realiseren innovatiewerkplaats
  voorstel (pdf, 219 kB)
  bijlage (pdf, 311 kB)
 6. RWZI Winterswijk, vervanging procesautomatisering en werkzaamheden t.b.v. instandhouding
  voorstel (pdf, 241 kB)
 7. Voorstel Unie van Waterschappen voor aanpassing belastingstelsel
  voorstel (pdf, 19 kB)
  bijlage 1 (pdf, 143 kB)
  bijlage 2 (pdf, 175 kB)
  bijlage 3 (pdf, 323 kB)
  bijlage 4 (pdf, 3 MB)
  bijlage 5 (pdf, 1.2 MB)
  bijlage 6 (pdf, 870 kB)
 8. Vestiging hoofdstembureau
  voorstel (pdf, 27 kB)
 9. Toetreding tot werkgeversvereniging
  voorstel (pdf, 131 kB)
 10. Mededelingen
  10.1. Retentie Rijnstrangen als onderdeel van de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR)
  mededeling (pdf, 135 kB)
  10.2. Realisatie gebouw voor de extractie van Kaumera (voorheen: NEO-alginaat)
  mededeling (pdf, 135 kB)
  10.3. Effectuering slibstrategie
  mededeling (pdf, 124 kB)
  10.4. 'Dijk Veilig' Pannerden Loo
  mededeling (pdf, 199 kB)
  10.5. Vergaderschema 2019
  mededeling (pdf, 20 kB)
  bijlage 1 (pdf, 14 kB)
  bijlage 2 (pdf, 19 kB)
 11. Ingekomen stukken
  11.1. Aqualysis
  ingekomen stuk (pdf, 16 kB)
  bijlage 1 (pdf, 104 kB)
  bijlage 2 (pdf, 1.5 MB)
 12. Rondvraag
 13. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 3 juli 2018
  verslag (pdf, 154 kB)
 14. Sluiting
  verslag (pdf, 227 kB)
  audioverslag