Vergadering 3 juli 2018

Gepubliceerd op 7 december 2018

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 3 juli 2018 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Vaststellen agendavoorstel
Agenda (pdf, 32 kB)

3. Investeringsvoorstel baggeren stedelijk water Doetinchem
voorstel (pdf, 135 kB)
bijlage (pdf, 11 MB)

4. Investeringsvoorstel PAS Natura 2000 gebied Bekendelle Winterswijk
voorstel (pdf, 224 kB)

5. Investeringsvoorstel PAS Natura 2000 gebied Stelkampsveld
voorstel (pdf, 220 kB)

6. Vaststelling Keurkaart verlegging primaire waterkering Havenstraat (RIDS)
voorstel (pdf, 307 kB)
bijlage (pdf, 1.1 MB)

7. Vaststelling Keurkaart verlegging primaire waterkering tussen sluis Eefde en de aflaat Eefsebeek
voorstel (pdf, 214 kB)
bijlage (pdf, 879 kB)

8. Investeringsvoorstel maatregelen biogasveiligheid RWZI Holten
voorstel (pdf, 138 kB)

9. Investeringsvoorstel Duurzame Energievoorziening Grondstoffenfabriek
voorstel (pdf, 153 kB)

10. Investeringsvoorstel Nieuwe Sluis Schipbeek
voorstel (pdf, 236 kB)
bijlage 1 (pdf, 83 kB)
bijlage 2 (pdf, 706 kB)

11. Zienswijze Ontwerpbegroting 2019 gemeenschappelijke regeling Aqualysis
voorstel (pdf, 257 kB)
bijlage (pdf, 1.5 MB)

12. Zienswijze gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 GBLT
voorstel (pdf, 216 kB)
bijlage 1 (pdf, 391 kB)
bijlage 2 (pdf, 1.2 MB)

13. Bestuursrapportage
voorstel (pdf, 216 kB)
bijlage (pdf, 1.1 MB)

14. VERTROUWELIJK

15. Implementatieprogramma Omgevingswet 2018 - "Samenwerken aan omgevingskwaliteit"
voorstel (pdf, 145 kB)
bijlage (pdf, 817 kB)

16. Perspectievennota
voorstel (pdf, 136 kB)
bijlage (pdf, 579 kB)

17. Mededelingen:

17.1. Jaarverslag 2017 Huis voor Klokkenluiders
mededeling (pdf, 23 kB)
bijlage (pdf, 101 kB)

17.2. Anonimiteit indieners van zienswijzen
mededeling (pdf, 132 kB)

17.3. Onderhoud kleine watergangen door eigenaren in 2017
mededeling (pdf, 116 kB)

17.4. Onderzoeksvraag algemeen bestuur t.a.v. inzet op kerntaken en andere taken van ons waterschap
mededeling (pdf, 136 kB)

18. Rondvraag

19. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 8 mei 2018
verslag (pdf, 130 kB)

20. Sluiting
verslag (pdf, 154 kB)
audioverslag