Commissievergaderingen

Gepubliceerd op 18 februari 2016

De commissies Financiën en Bestuurlijke Zaken, Waterveiligheid en Watersysteem, en Waterketen vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen op de agenda. Meldt u dit dan voor de vergadering.

In de regel vergadert de commissie Waterketen om 12.00 uur, de commissie Waterveiligheid en Watersysteem om 14.00 uur en de commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken om 16.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

De agenda's en de adviezen van de commissie zijn hieronder beschikbaar.

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index

Vergaderingen 2019

19 februari 2019
16 april 2019
11 juni 2019
20 augustus 2019
15 oktober 2019
26 november 2019

Vergaderingen 2020

18 februari 2020
14 april 2020
9 juni 2020
18 augustus 2020
13 oktober 2020
24 november 2020