Commissievergaderingen

Gepubliceerd op 18 februari 2016

De commissies Financiën en Bestuurlijke Zaken, Waterveiligheid en Watersysteem, en Waterketen vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen op de agenda. Meldt u dit dan voor de vergadering.

De agenda's en de adviezen van de commissie zijn hieronder beschikbaar.

Zoeken in de index

Zoeken binnen de index

Vergaderingen 2016

23 februari 2016
19 april 2016
14 juni 2016
23 augustus 2016
18 oktober 2016
29 november 2016