Vergadering 15 september 2015

Gepubliceerd op 4 november 2015

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 15 september 2015 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststelling agendavoorstel
  Agenda (pdf, 16 kB)
 3. Kredietaanvraag t.b.v. herinrichting boezemgebied Hackfort
  Voorstel (pdf, 37 kB)
  Bijlage 1 (ligging projectgebied) (pdf, 463 kB)
  Bijlage 2 (ontwerp/inrichtingsplan) (pdf, 520 kB)
  Bijlage 3 (inrichtingstekeningen - noordzijde) (pdf, 1.9 MB)
  Bijlage 3 (inrichtingstekeningen - zuidzijde) (pdf, 2 MB)
 4. Vervangingsinvestering onderhoudsmaterieel 2016-2019
  Voorstel (pdf, 34 kB)
 5. Aansluiting bij de EUREGIO
  Voorstel (pdf, 40 kB)
  Bijlage 1 (statuten EUREGIO) (pdf, 86 kB)
  Bijlage 2 (brief van EUREGIO) (pdf, 59 kB)
  Bijlage 3 (uitleg EUREGIO) (pdf, 35 kB)
 6. Mededelingen:
  6.1 Evaluatie Waterschapsverkiezingen 2015
  Mededeling (pdf, 22 kB)
  Bijlage (evaluatieverslag Waterschapsverkiezingen 2015) (pdf, 57 kB)
  6.2 Voortgang BAW-doelen Waterketen
  Mededeling (pdf, 104 kB)
  Bijlage 1 (ledenbrief VNG/UvW) (pdf, 282 kB)
  Bijlage 2 (bijlage 1 bij ledenbrief) (pdf, 2.6 MB)
  Bijlage 3 (bijlage 2 bij ledenbrief) (pdf, 321 kB)
  Bijlage 4 (eindconclusie visitatiecommissie samenwerkingsverbanden Waterschap Rijn en IJssel) (pdf, 47 kB)
  6.3 Voortzetting grensoverschrijdend platform en coördinatiebureau
  Mededeling (pdf, 27 kB)
  6.4 Landelijke evaluatie van de praktijk van het grondwaterbeheer
  Mededeling (pdf, 29 kB)
  Bijlage (rapport 'Landelijke evaluatie van de praktijk van het grondwater') (pdf, 1 MB)
  6.5 Samenwerkingsovereenkomst project ‘Overstromingsrisico grensoverschrijdende dijkringen Niederrhein’
  Mededeling (pdf, 34 kB)
  6.6 Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland
  Mededeling (pdf, 30 kB)
  6.7 Vergaderschema 2016
  Mededeling (pdf, 21 kB)
  Bijlage 1 (vergaderschema 2016) (pdf, 18 kB)
  Bijlage 2 (P&C kalender) (pdf, 12 kB)
  Bijlage 3 (P&C cyclus) (pdf, 15 kB)
 7. Rondvraag
 8. Verslag vergadering d.d. 7 juli 2015
  Verslag (pdf, 94 kB)
 9. Sluiting

Besluitenlijst vergadering d.d. 15 september 2015
Besluitenlijst (pdf, 21 kB)