Vergadering 3 november 2015

Gepubliceerd op 15 december 2015

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 3 november 2015 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

 1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf
 2. Vaststellen agendavoorstel
  Agenda (pdf, 17 kB)
 3. Bestuursrapportage 2015-2
  Voorstel (pdf, 39 kB)
  Bijlage (bestuursrapportage 2015-2) (pdf, 1.5 MB)
  Bijlage (bestuursrapportage 2015-2 bijlage projectenlijst) (pdf, 111 kB)
 4. Begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019
  Voorstel (pdf, 38 kB)
  Bijlage 1 (begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2019) (pdf, 331 kB)
  Bijlage 2 (tarievenoverzicht 2015-2016) (pdf, 16 kB)
  Bijlage 3 (te betalen bedragen per gezin/bedrijf) (pdf, 15 kB)
 5. Procesvoorstel
  Voorstel (pdf, 27 kB)
  Bijlage (procesvoorstel) (pdf, 38 kB)
 6. Vaststelling wijzigingen belastingverordeningen
  Voorstel (pdf, 38 kB)
  Bijlage 1 (wijzigingen verordeningen 2016) (pdf, 37 kB)
  Bijlage 2 (de drie vast te stellen verordeningen, incl. toeliching) (pdf, 609 kB)
 7. Definitieve Inspraaknota en Waterbeheerplan 2016-2021
  Voorstel (pdf, 45 kB)
  Bijlage 1 (leeswijzer Waterbeheerplan 2016-2021) (pdf, 20 kB)
  Bijlage 2 (waterbeheerplan 2016-2021) (pdf, 1.6 MB)
  Bijlage 3 (inspraaknota bij het Waterbeheerplan 2016-2021) (pdf, 1.8 MB)
  Bijlage 4 (overzicht ambtelijke aanpassingen) (pdf, 107 kB)
  Bijlage 5 (bijlagen Waterbeheerplan 2016-2021) (pdf, 18 MB)
 8. Vaststellen peilbesluiten 2015-2025
  Voorstel (pdf, 31 kB)
  Bijlage 1 (definitief besluit peilbesluiten 2015-2025) (pdf, 41 kB)
  Bijlage 2 (peilenplan Waterschap Rijn en IJssel 2015-2025) (pdf, 644 kB)
 9. Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel
  Voorstel (pdf, 25 kB)
  Bijlage 1 (calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel) (pdf, 568 kB)
  Bijlage 2 (reactienota) (pdf, 33 kB)
 10. Krediet Grondkosten SO 2015-2021
  Voorstel (pdf, 33 kB)
 11. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016
  Voorstel (pdf, 29 kB)
  Bijlage 1 (gemeenschappelijke regeling GBLT) (pdf, 161 kB)
  Bijlage 2 (bijdrageverordening 2016) (pdf, 203 kB)
  Bijlage 3 (nota van wijzigingen GR GBLT) (pdf, 290 kB)
 12. Gemeenschappelijke regeling Aqualysis
  Voorstel (pdf, 35 kB)
  Bijlage 1 (gemeenschappelijke regeling Aqualysis) (pdf, 123 kB)
  Bijlage 2 (nota van wijzigingen GR Aqualysis) (pdf, 27 kB)
 13. Mededelingen:
  13.1 Aanwijzing bestuurslid in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling waterlaboratorium Aqualysis
  Mededeling (pdf, 21 kB)
 14. Rondvraag
 15. Verslag vergadering d.d. 15 september 2015
  Verslag (pdf, 59 kB)
 16. Sluiting

Besluitenlijst vergadering d.d. 3 november 2015
Besluitenlijst (pdf, 32 kB)