Vergadering commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 16 oktober 2018

Gepubliceerd op 11 oktober 2018

Vergadering van de commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken, te houden op dinsdag 16 oktober 2018 om 15.30 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening

2. Zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 en Begroting 2019 Het Waterschapshuis, mondeling

3. Verzuimanalyse Waterschap Rijn en IJssel, mondeling

4. Bestuursrapportage 2018-2
voorstel (pdf, 239 kB)
bijlage (pdf, 1.1 MB)

5. Afschaffen toerekenen rente eigen vermogen aan taken en programma's vanaf 1 januari 2019
voorstel (pdf, 128 kB)

6. Begroting 2019
voorstel (pdf, 218 kB)
bijlage 1 (pdf, 16 MB)
bijlage 2 (pdf, 193 kB)
bijlage 3 (pdf, 193 kB)

7. Vaststellen belastingverordeningen 2019
voorstel (pdf, 43 kB)
bijlage 1 (pdf, 223 kB)
bijlage 1-1 (pdf, 182 kB)
bijlage 2 (pdf, 248 kB)
bijlage 2-1 (pdf, 206 kB)
bijlage 2-2 (pdf, 401 kB)
bijlage 2-3 (pdf, 12 kB)
bijlage 3 (pdf, 245 kB)
bijlage 3-1 (pdf, 214 kB)
bijlage 3-2 (pdf, 378 kB)
bijlage 3-3 (pdf, 14 kB)

8. Machtigingsbesluiten begroting 2019
voorstel (pdf, 128 kB)

9. Rondvraag

10. Sluiting