Vergadering commissie Waterveiligheid en Watersysteem 16 oktober 2018

Gepubliceerd op 11 oktober 2018

Vergadering van de commissie Waterveiligheid en Watersysteem, te houden op dinsdag 16 oktober 2018 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening

2. Investeringsvoorstel t.b.v. extra krediet dijkverbetering Twentekanaal
voorstel (pdf, 216 kB)

3. Investeringsvoorstel EVZ stapsteen Oude IJssel te Drempt
voorstel (pdf, 634 kB)
4. Uitvoeringskrediet renovatie 3 Schipbeekstuwen
voorstel (pdf, 136 kB)
bijlage (pdf, 1.2 MB)

5.Retentie Rijnstrangen als onderdeel van de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR)
mededeling (pdf, 136 kB)

6. Rondvraag

7. Sluiting