Vergadering commissie Financien en Bestuurlijke Zaken

Gepubliceerd op 14 februari 2019

Vergadering van de commissie Financien en Bestuurlijke Zaken, te houden op dinsdag 19 februari 2019 om 16.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening

2. Dividend NWB Bank
voorstel (pdf, 153 kB)
3. Nadeelcompensatieverordening waterschap Rijn en IJssel 2019
voorstel (pdf, 79 kB)
bijlage (pdf, 195 kB)
4. Mededeling analyse kwijtschelding
mededeling (pdf, 268 kB)
5. Ingekomen stuk format businesscase Waterschap Rijn en IJssel
ingekomen stuk (pdf, 20 kB)
bijlage (pdf, 450 kB)
6. Rondvraag
7. Sluiting