Vergadering commissie Financien en Bestuurlijke Zaken 11 juni 2019

Gepubliceerd op 7 juni 2019

Vergadering van de commissie Financien en Bestuurlijke Zaken, te houden op dinsdag 11 juni 2019 om 16.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2

1. Opening

2. Aanwijzing voorzitter voor deze vergadering

3. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 gemeenschappelijke regeling Aqualysis

voorstel (pdf, 151 kB)

bijlage (pdf, 80 kB)

4. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GBLT en meerjarenraming 2021-2023

voorstel (pdf, 108 kB)

bijlage (pdf, 78 kB)

5. Bestuursrapportage 2019-1

voorstel (pdf, 129 kB)

bijlage (pdf, 727 kB)

6. Rondvraag

7. Sluiting