Vergadering 28 maart 2019

Gepubliceerd op 19 maart 2019

Vergadering van het algemeen bestuur d.d. donderdag 28 maart 2019 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap Liemersweg 2 te Doetinchem

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Afleggen eed (verklaring en belofte) door algemeen bestuursleden
notitie (pdf, 55 kB)

3. Rondvraag

4. Sluiting