Vergadering 7 mei 2019

Gepubliceerd op 3 mei 2019

Vergadering van het algemeen bestuur, te houden op
dinsdag 7 mei 2019 om 14.00 uur in het kantoor van het waterschap te Doetinchem, Liemersweg 2.

1. Opening en mededelingen van de dijkgraaf

2. Vaststellen agendavoorstel

3. Toelating algemeen bestuurslid/beëdiging
voorstel (pdf, 85 kB)

4. Bestuursakkoord
Bestuursakkoord 2019-2023 (pdf, 189 kB)

5. Benoeming heemraden
voorstel (pdf, 42 kB)

6. Jaarverslaggeving 2018
voorstel (pdf, 178 kB)
bijlage 1 (pdf, 3.7 MB)
bijlage 2 (pdf, 827 kB)

7. Vervangen put 6 uit afvalwatertransportsysteem Arnhem Noord en Velp
voorstel (pdf, 279 kB)

8. Benoemingen voorzitter en leden algemene bezwarencommissie
voorstel (pdf, 102 kB)

9. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
voorstel (pdf, 91 kB)
bijlage 1 (pdf, 78 kB)
bijlage 2 (pdf, 158 kB)
bijlage 3a (pdf, 72 kB)
bijlage 3b (pdf, 26 kB)
bijlage 3c (pdf, 9.3 kB)
bijlage 3d (pdf, 26 kB)

10. Mededelingen

10.1. Evaluatie droogte 2018 Waterschap Rijn en IJssel
mededeling (pdf, 118 kB)
bijlage (pdf, 2.7 MB)

10.2. Jaarverslag VTH 2018 en Handhaving- en vergunningsuitvoeringsprogramma 2019
mededeling (pdf, 27 kB)
bijlage 1 (pdf, 536 kB)
bijlage 2 (pdf, 518 kB)

10.3. Verantwoordingsrapportages Basisregistraties 2018
mededeling (pdf, 24 kB)
bijlage 1 (pdf, 269 kB)
bijlage 2 (pdf, 379 kB)

10.4. Voortgang uitvoering stedelijk water
mededeling (pdf, 72 kB)
bijlage (pdf, 89 kB)

11. Ingekomen stukken

11.1. Jaarverslag 2018 commissie Rekenkamer
ingekomen stuk (pdf, 25 kB)
bijlage 1 (pdf, 76 kB)
bijlage 2 (pdf, 474 kB)

12. Rondvraag

13.1. Beknopt verslag/besluitenlijst vergadering 12 maart 2019
verslag 120319 AB (pdf, 122 kB)

13.2. Beknopt verslag/besluitenlijst vergadering 27 maart 2019
verslag 270319 AB (pdf, 53 kB)

13.3. Beknopt verslag/besluitenlijst vergadering 28 maart 2019
verslag 280319 AB (pdf, 52 kB)

14. Sluiting