Antoinet van Helvoirt

Gepubliceerd op 13 mei 2015

Antoinet van Helvoirt-Looman

Personalia

Naam: ing. A.E.H. (Antoinet) van Helvoirt - Looman
Functie: heemraad
Woonplaats: Didam
Fractie: Water Natuurlijk
E-mail: a.vanhelvoirt@wrij.nl

Aandachtsvelden

  • waterketen (beheer, innovatie, strategie)
  • grondstoffen uit water, circulariteit en slibverwerking
  • ketensamenwerking (gemeenten, drinkwaterbedrijf)
  • schoon water – emissies en diffuse belasting
  • klimaat-mitigatie en energietransitie

Nevenfuncties

  • voorzitter Pak An, Didam
  • lid maatschappelijke adviesraad SBB
  • bestuurslid Cleantech Startersfond, Zutphen
  • mede-eigenaar, Vakantieverblijf Foxheuvel, Didam