Antoinet van Helvoirt

Gepubliceerd op 13 mei 2015

Antoinet van Helvoirt-Looman

Personalia

Naam: ing. A.E.H. (Antoinet) van Helvoirt - Looman
Functie: heemraad
Woonplaats: Didam
Fractie: Water Natuurlijk
E-mail: a.vanhelvoirt@wrij.nl

Aandachtsvelden

  • afvalwater (beheer, innovatie, strategie)
  • slibverwerking
  • ketensamenwerking (gemeenten, drinkwaterbedrijf)
  • waterkwaliteit – emissies en diffuse belasting
  • vergunningverlening, handhaving

Nevenfuncties

  • directeur, d’ran, Didam
  • vennoot, Vakantieverblijf Foxheuvel, Didam