Antoinet Looman

Gepubliceerd op 7 juli 2020

Antoinet van Helvoirt-Looman

Personalia

Naam: ing. A.E.H. (Antoinet) Looman
Functie: heemraad
Woonplaats: Didam
Fractie: Water Natuurlijk
E-mail: a.looman@wrij.nl

Aandachtsvelden

  • waterketen (beheer, innovatie, strategie)
  • grondstoffen uit water, circulariteit en slibverwerking
  • ketensamenwerking (gemeenten, drinkwaterbedrijf)
  • schoon water – emissies en diffuse belasting
  • klimaat-mitigatie (tegenmaatregelen) en energietransitie

Nevenfuncties

  • voorzitter Pak (poly aromatische koolwaterstoffen, vaak kankerverwekkende teerachtige producten) An, Didam
  • lid maatschappelijke adviesraad SBB
  • bestuurslid Cleantech Startersfond, Zutphen
  • mede-eigenaar, Vakantieverblijf Foxheuvel, Didam