Berend Jan Bussink

Gepubliceerd op 13 mei 2015

Berend Jan Bussink

Personalia

Naam: B.J. (Berend Jan) Bussink
Functie: heemraad
Woonplaats: Markelo
Fractie: VVD
E-mail: b.bussink@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl

Aandachtsveld

  • financieel beleid en beheer, treasury
  • I-strategie
  • vrijetijdseconomie
  • vaarwegbeheer

Nevenfuncties

  • voorzitter Stichting Paard en Ponysport, Markelo
  • voorzitter bestuur GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
  • bestuurslid Het Waterschapshuis
  • bestuurslid Aqualysis
  • commissielid Unie van Waterschappen
  • voorzitter federatie muziekcorpsen, Hof van Twente