Floor Wissing-Kunst

Gepubliceerd op 8 februari 2022

bijlage_bij_persbericht_floor_wissing_fotograaf_ivo_hutten

Personalia

Naam: F. (Floor) Wissing-Kunst
Functie: heemraad
Woonplaats: Terborg
Fractie: VVD
E-mail: floor.wissing@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl

Aandachtsveld

  • financieel beleid en beheer, treasury
  • I-strategie
  • vrijetijdseconomie
  • vaarwegbeheer

Nevenfuncties

  • Zelfstandig ondernemer als mediator/financieel planner
  • Ambassadeur FFP
  • Bestuurslid Ir. Lelykring
  • Algemeen bestuurslid Aqualysis
  • Algemeen bestuurslid GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
  • Algemeen bestuurslid Het Waterschapshuis