Frank Wissink

Gepubliceerd op 13 mei 2015

Frank Wissink

Personalia

Naam: F.S.A. (Frank) Wissink
Functie: heemraad
Woonplaats: Stokkum
Fractie: CDA
E-mail: f.wissink@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl

Aandachtsvelden

  • hoogwaterbescherming
  • waterkeringen (beheer en onderhoud)
  • vergunningverlening en handhaving
  • muskusrattenbestrijding
  • omgevingswet
  • klimaat

Nevenactiviteiten

  • Bestuurslid Nederlands Watermuseum
  • Externe klachtencommissie Welcom Didam
  • Lid Raad van Toezicht Liemerse Ambassade
  • Lid EUREGIO (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Gronau)-raad