Frank Wissink

Gepubliceerd op 13 mei 2015

IVH-5979-20150512

Personalia

Naam: F.S.A. (Frank) Wissink
Functie: heemraad
Woonplaats: Stokkum
Fractie: CDA
E-mail: f.wissink@wrij.nl

Aandachtsvelden

  • hoogwaterbescherming
  • waterkeringen (beheer en onderhoud)
  • muskusrattenbestrijding
  • klimaatadaptatie

Nevenactiviteiten