Voorlichtingsbijeenkomst waterschapsverkiezingen

Gepubliceerd op 22 oktober 2014

Waterschap Rijn en IJssel houdt op 4 november een voorlichtingsbijeenkomst voor potentiële kandidaten voor politieke partijen en groeperingen voor een nieuw waterschapsbestuur.

Het nieuwe bestuur wordt op 18 maart 2015 voor het eerst in de geschiedenis via een stembusprocedure gekozen. Alle stemgerechtigde inwoners van het werkgebied van het waterschap kunnen dan tegelijk met hun stem voor een lid voor Provinciale Staten, hun stem op een waterschapsbestuurder uitbrengen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kunnen potentiële kandidaten er achter komen of zo’n bestuursfunctie iets voor hem of haar is. Het programma start om 18.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in het waterschapskantoor aan de Liemersweg 2, te Doetinchem.

Taken waterschapsbestuurder
Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de rol en de taken van een waterschapsbestuurder en over welke vraagstukken de waterschapsbestuurder besluiten neemt. Daarnaast geeft het waterschap praktische informatie over de waterschapsverkiezingen, zoals de registratie van groeperingen (uiterlijk 22 december 2014) en de dag van kandidaatstelling op 2 februari 2015.

Schoon water en droge voeten
Waterschappen zorgen voor sterke dijken en voldoende en schoon water. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Wij beheren het oppervlaktewater en grondwater in de Achterhoek, de Liemers en een klein stukje van Overijssel.

Waterschapsverkiezingen
De kosten voor dit waterbeheer betaalt het waterschap door belasting te heffen. Het algemeen bestuur, vergelijkbaar met een gemeenteraad, beslist welke maatregelen het waterschap neemt en wat de kosten daarvan mogen zijn. Iedere inwoner van 18 jaar en ouder kan zich kandidaat stellen als waterschapsbestuurder. Op 18 maart 2015 kiezen de inwoners van Waterschap Rijn en IJssel de nieuwe bestuursleden.

Aanmelden
Geïnteresseerden in de functie van waterschapsbestuurder en de informatieavond kunnen zich tot 30 oktober aanmelden via communicatie@wrij.nl.