Laatste dag van registratie: 22 december 2014

Gepubliceerd op 15 december 2014

Doet uw groepering mee aan de waterschapsverkiezingen? U heeft tot uiterlijk 22 december 2014 de tijd om u te registreren.

Groeperingen die al deel uitmaken van het algemeen bestuur hoeven zich niet meer in te schrijven. Zij moeten enkel nagaan of er wijzigingen in de naam of de contactpersonen zijn en dit tijdig doorgeven.

Register van geregistreerde aanduidingen (xlsx, 14 kB)


Trefwoorden